Svendborg Kirkegårde

Assistens Kirkegård

Fakta om Assistens Kirkegård

Assistens Kirkegård midt i det centrale Svendborg fremstår i dag som en park med gamle træer, smukke alléer og haveanlæg.

Kirkegården på fem hektar rummer både traditionelle gravsteder og urnegravsteder samt en fællesplæne. Derudover findes en række særlige anlæg, som en urnelund, et columbarium og en børneplæne.

Svendborgs ældste kirkegård er også hjemsted for flere historiske anlæg, deriblandt grave og mindesmærke for faldne danske soldater i krigene 1848-50 og 1864, et gravanlæg for engelske flyvere skudt ned over Tåsinge under anden verdenskrig og grave for store personligheder som eksempelvis forfatteren Johannes
Jørgensen.

Kirkegården rummer også et kapel, som hver uge er rammen for mange højtideligheder og bisættelser. Samtidig er det også her, at det ene af de to krematorier på Fyn er placeret.

Assistens kirkegård blev indviet i 1821, hvor den erstattede de eksisterende begravelsesplader ved Vor Frue Kirke og Sct. Nicolaj kirke, som begge ligger i den centrale del af det ældste Svendborg.
Kapellet på Assistens kirkegård blev indviet i 1896 og det første krematorium taget i brug i 1932.
Store beskæringsarbejder

I vinteren 2016 er der udført store beskæringsarbejder, som har ændret udseendet på dele af Assistens Kirkegård. Kirkegårdsinspektør Tommy Christensen forklarer her, hvorfor arbejdet er nødvendigt.

Kirkegårdens sydlige ende mistrives på grund af lindealléerne, som uhensigtsmæssigt har fået lov til at blive alt for dominerende store. Jeg er overbevist om, at hensigten med disse lindealléer var, at de skulle styres og holdes som formklippede hække eller stynede trærækker ligesom på Fredens og Sct. Jørgens kirkegårde.

Lindetræerne er plantet i 1920'erne og efter en årrække stynet, men der er ikke efterfølgende fulgt op på formålet med dette. Resultatet er store fuldkronede lindetræer, svage og risikofyldte, uden gennemgående hovedstamme, men med flere konkurrerende hovedstammer som overskygger og udtørrer omgivelserne.

En styning af disse træer har i mange år været en del af mine overvejelser, men det er et stort og altforandrende indgreb, og da vi altid har haft meget andet, er det blevet ved tanken. Nu skal det prøves af, så vi styner den tværgående allé imellem afdelingerne R og P med i alt 16 træer.

Vi håber det bliver brugbart og charmerende at se på og resultatet vil danne grundlag for den videre udvikling på denne del af kirkegården.

 

AUG 2015: Hel afdelingaf renoveret

MAJ 2015: Forsommer på kirkegården

FEB 2015: Klar til sommer

 

Assistens Kirkegård
Oversigskort
Fredens kirkegård
Oversigskort
Sct. Jørgens Kirkegård
 
Kapel og Krematorium
Oversigskort
 
Historie og Kultur
 
Administration / Kontakt
Priser
 
Forside
 
Opdateret 18-05-2016
Svendborg KirkegårdeValdemarsgade 715700 SvendborgTlf: 62 21 05 33Fax: 62 80 05 33E-mailWebDesign